Werkdagen

Beste Leden,

de werkdagen staan dit jaar gepland op 5 mei en 13 october. We rekenen op uw inzet!

 

Beste Leden,

dit jaar willen we de haven op 3/4 april uitspuiten. Aanvang 07.00 uur. Laagwater 11.38 uur. Opgeven op de lijst in clubhuis of bij een van de bestuursleden.

Beste Leden,

Na de werkdag van afgelopen week, 6 mei, is er nog een heleboel werk op en rond de haven en ons clubgebouw overgebleven. In het kort opgesomd moet er een steigerbuis naast middensteiger vernieuwd worden, de trap van de zuidsteiger gerepareerd worden, de balk met drijver bij de ligplaats van Bliek vastgezet worden, geleideplanken aan paal eind middensteiger vernieuwd worden, het uiterlijk aan de buitenzijde van het clubhuis aangepakt worden, diverse schilderwerkzaamheden aangepakt worden, hout en overig afval bij de werkschuur afgevoerd worden en scharnieren aan deur van het havenhuisje vernieuwd worden. Kortom nog zat werk aan de winkel….we zouden het op prijs stellen dat de vrijwilligers  zich in grote getale bij Richard Vermeule melden om gedetailleerd aan te horen over bovenstaand.

Het bestuur.

 

 

 

 

 

Aan alle leden.

 

Zaterdag 16 april a.s. houden wij onze eerste werkdag van dit seizoen.

De aanvang van deze dag is om 8.30 uur.

De voornaamste werkzaamheden bestaan uit het opruimen en schoonmaken van al onze accommodaties,

zoals clubhuis, bakhok ,berging havenhuisje ect.

Onderhoud  en behoud van al onze materialen is in ieders belang.

Graag tot ziens  Het Bestuur.

 

*** Beste Leden,

de winterperiode is weer achter de rug. De boten zullen snel weer terugkeren in de haven. Om iedereen weer probleemloos aan de steigers te laten vastbinden dienen er echter nog wat werkzaamheden te worden verricht. dit zijn we zaterdag 18 april van plan, aanvang 09.00 uur. We rekenen op uw komst!!!

 

Werkzaamheden o.a.:

Buitenkant clubhuis schoonmaken.

Berging opruimen.

Pisbak 1 verwijderen en afvoer dichtmaken.

Alle steigers nazien .

Losgekomen roosters vastzetten .

Oog voor ketting op steigertje naast mol vernieuwen.

Tot zaterdag 18 april, het bestuur!

***Beste Leden,
De werkdag werd wederom goed bezocht wat aangeeft dat we een bloeiende vereniging hebben. Zo werd de deur van het havengebouwtje aan de andere zijde van de dijk geschilderd en voorzien van een huisnummer. De stoelen op het terras werden voorzien van een gat  zodat de billen niet meer nat worden. Ook werden er keggen aan de palen bevestigd zodat er geen problemen kunnen ontstaan bij hoge waterstanden. Al met al weer een vruchtbare morgen!  Iedereen weer hartelijk bedankt voor de inzet,
Het Bestuur.
***Beste Leden,
Zaterdag a.s. hebben we een werkdag gepland.
Deze begint rond 8.30. De volgende werkzaamheden staan o.a. op het programma:
Bolder op betonnen rand plaatsen bij trap onder het juk van de hijsmast.
Alle steigers nazien op losgelopen moeren en bouten.
Afvoer van clubhuis repareren.
Deur van havenhuisje schilderen
Houten plaat van waterput in havenhuisje vernieuwen.
Havenhuisje opruimen.
Keggen plaatsen boven houtengeleiders van de palen (lange steiger.)
Graag tot 13 september
Het Bestuur.
***Beste Leden,
de werkmorgen werd 31 mei goed bezocht. Na een verse kop koffie en een bolus werden de werkzaamheden verdeeld en ging iedereen aan de slag. De geleiders aan de palen werden gemonteerd zodat deze moeiteloos rond de vierkante frames kunnen geleiden.   Er werden nog wat details gelast aan de trappen en het clubgebouw werd professioneel gereinigd. Het bestuur dankt iedereen voor de bereidwilligheid en tot de volgende keer!
***Beste Leden, zaterdag 31 mei EXTRA WERKDAG!!
Gezien het grote aantal werkzaamheden wat is blijven liggen plannen we een EXTRA werkdag. Zoals reeds eerder gemeld is uw inbreng van groot belang voor de haven en club. Aanvang 08.30 uur.
Werkzaamheden o a :  Houten geleiders van palen oost steiger vervangen
                                     Kozijnen toiletgebouw schilderen
                                     Clubhuis schoonmaken.

 

***Beste  Leden, hierbij het verslag van de werkdag 12 april:

Aanvang 8.30.uur. De opkomst bestond uit 13 leden. De werkdag begon met een verse kop koffie. Tevens overleg over hoe en wat en wie. Rond negen uur aanvang werkzaamheden. Zoals drijver van steiger naast Marino vernieuwen, buitenkant toiletgebouw schoonmaken, tent verwijderen, schilderen kozijn deur havenhuisje en toiletgebouw, waterleiding opnieuw ophangen met lekkage oplossen en asfalt aanbrengen in de gaten langs kaaimuur, er is dus veel werk verzet! Tijdens deze werkdag is gebleken dat er nog veel werk dient te gebeuren. En dat er bovendien bepaalde werkzaamheden MOETEN gebeuren voor het behoud op LANGE TERMIJN. Er is dan ook op korte termijn een extra werkdag gepland die snel bekend zal worden gemaakt. Hopelijk is een ieder zich ervan bewust dat voor het behoud van alles (ook op lange termijn) uw aanwezigheid weldegelijk belangrijk is.  We hopen U dan ook op deze dag te verwelkomen!

Namens het bestuur, Johan Mol.

***Beste Leden,

12 April staat onze eerste werkdag gepland. We hopen tijdens deze dag  de haven en accomodatie’s klaar te maken voor het aanstaande seizoen.

***Beste Leden,

met 16 leden werd er zaterdag j.l. aan de waslijst met werkzaamheden gewerkt. De tent aan het clubgebouw werd gemonteerd, een geleidebeugel aan de lange steiger vernieuwd, alsmede een geleidelat aan de middensteiger. De gaten in het asfalt opgevuld met koude asfalt en beugel vernieuwd aan korte steigertje. Nadien nog even gezellig in clubgebouw nagepraat…….! Al met al een vruchtbare morgen, we kunnen met een gerust hart de winter in!

***Beste Leden,

Zaterdag 16 november willen we de haven nalopen voordat we de winter ingaan en wat licht onderhoud plegen, om negen uur worden de ligplaatshouders en vrijwilligers verwacht!

Hierbij de lijst met werkzaamheden:

*** plafond wc schilderen
*** omlijsting achterdeur clubgebouw plamuren en schilderen
*** planken bordes schoonmaken
*** drijvers onder clubgebouw afvoeren naar werkschuur
*** goten havenhuisje en werkschuur schoonmaken
*** stenen tussen wielen onder clubgebouw stapelen
*** poten met slinger van onderstel clubgebouw demonteren
*** tochtstrippen heren wc/bakhok monteren
*** lekdorpels boven deuren wc/bakhok, badhokjes en berging haven monteren
*** stoelzittingen werkschuur buiten opruimen
*** puin en tempex van drijvers bij werkschuur opruimen
*** onkruid voor werkschuur verwijderen
*** spullen van haven uitspuiten en opruimen