Mededelingen

Aan alle leden,

 

Zaterdag 20 mei a.s. start de W.S.V.E. het seizoen 2017. We nodigen U van harte uit in ons clubgebouw vanaf 16.00 uur.

We maken er een gezellige middag van onder het genot van een praatje, drankje en gebakken visje.

Graag tot ziens Het Bestuur.


Aan Alle leden

Zondag 15 januari a.s. houdt de Watersportvereniging Ellewoutsdijk haar Nieuwjaarsreceptie..

Aanvang 16.00 uur  Einde +/-  18.00 uur.

Locatie  clubhuis .

Graag tot ziens Het Bestuur.

 

Beste Leden,

Zaterdag 10 december a.s. houdt Watersportvereniging Ellewoutsdijk haar Eindejaarsfeest.

Aanvang 16.00 uur .  Vanaf +/_  17.00 uur staat er een uitgebreid Chinees Buffet klaar .Voor de liefhebber aangevuld met gebakken aardappelen.

In de loop van de avond zal onze Voorzitter de Viskampioenen van dit seizoen bekend maken en huldigen.

De eigen bijdrage betreft 20 euro pp.  ( Dit is inclusief drank).

Opgeven is mogelijk t/m woensdag 7 december bij Johan Mol via de mail of tel : 06-38358700.

Graag tot ziens.    Het Bestuur.

 

Beste Leden,

vrijdag 16 september hopen wij met medewerking van het weer de eerste tongwedstrijd te organiseren. Tijdens deze wedstrijd geldt er alleen de vangst van tong op een nog nader te bepalen visgebied wat tijdens de inschrijving in het clubgebouw bekend wordt gemaakt. Voorinschrijving is mogelijk via VC2015@zeelandnet.nl, ook niet-leden met een boot zijn tijdens deze wedstrijd van harte welkom! Vissen via reglement VC2015 ter inzage in het clubgebouw tijdens inschrijving.

Inschrijving: 17.00 uur / 17.45 uur Aanvang: 18.00 uur Einde: 24.00 uur Weging en prijsuitreiking 01.00 uur.

Namens de viscommissie, Rinus Leo & Ad.

 

 

Aan Alle leden,

 

Zaterdag 10 september a.s. houdt de Watersportvereniging haar Jaarlijkse Leden dag in het clubhuis. De Aanvang is om 16.00 uur, waarna om 16.30 het traditionele stokvis knuppelen begint.

Hierna rond 18.00 uur zijn er gekookte mosselen met friet of brood, of een snack met friet, de bijdrage hiervoor is 10,- euro p.p inclusief 4 consumpties.

In verband met de inkoop graag opgeven t/m woensdag 8 september ,via de mail of telefoon : 06-38358700 (J. Mol) Duidelijk doorgeven wat gewenst is mosselen of snack.

Graag tot ziens, het Bestuur.

 

Beste inschrijvers Noordzeewedstrijd 2016,

viscommissie en bestuur achtten het weer vrijdagavond 18.00 uur niet stabiel genoeg om deze door te laten gaan. Er wordt in de drukke viskalender nog naar een mogelijk alternatief gezocht.

Namens Viscommissie Rinus Leo en Ad.

 

Aan Alle leden.

 

Zaterdag 21 mei 2016  onder voorbehoud van goed weer organiseren we de tweede Noordzeeviswedstrijd op de Sluise Hompels. Om half acht gooien we onze eerste wormen overboord en doen dat tot twee uur ,laagwater om half tien. Mocht het weer niet bijster zijn hebben we zondag 22 mei als reserve dag aangewezen.

 

De opzet is als vorig jaar. Toen is er besloten om een klassement per BOOT op te maken in plaats van per DEELNEMER, er mag met maximaal vier hengels en drie haken per hengel deze dag worden gevist. Het maakt ons dus geen worst uit of je alleen met vier hengels vist of bijvoorbeeld als variant met vier personen met een hengel.!

 

We achten het wederom wenselijk om gegroepeerd naar de Hompels te varen, het voorstel is een vloot met een kruissnelheid van 10/15 knopen te formeren en daarnaast een vloot met boten sneller als 15 knopen. Bij eventuele calamiteiten kan er gemakkelijker hulp worden geboden en daarnaast geldt ook een beetje  Samen UIT Samen THUIS.!!!

 

Inschrijving is mogelijk in het clubgebouw vanaf kwart voor zes tot half zeven , de kosten zijn vijf euro. De betonning wordt aangegeven waarbinnen gevist mag worden tijdens het inschrijven. Al met al een unieke kans om eens met zijn allen Noordzee te vissen, we rekenen dan ook op JOUW deelname !!

 

 

Namens de Viscommissie ,

 

RINUS, AD en LEO

 

 

 

Beste Leden,

Ledenvergadering vrijdag 4 maart a.s .Locatie het Clubhuis. Aanvang 20.00 uur.

1  Opening door de Voorzitter.

2 Notulen vergadering 2015.

3  Jaarverslag  2015  secretaris .

4  Jaarverslag 2015 Penningmeester.

5  Verslag Kascommissie Dhr J.A Schipper en dhr F Paulusse. ( Aftredend is dhr J Schipper.)

6  Ingekomen stukken  ( deze kunnen tot een uur van aanvang vergadering worden ingeleverd bij het bestuur.)

Pauze.

7 Bestuursverkiezing  Dhr G Menheere , P Platschorre en O de Visser zijn aftredend . Allen zijn herkiesbaar.

Dhr L v.d. Visser heeft aangegeven te stoppen met zijn functie in het bestuur per aanvang nieuw seizoen.

8 Programma 2016.

9  Exploitatie clubgebouw en haven.

10  Rondvraag en sluiting door de Voorzitter.

 

 

Beste Leden,

IN VERBAND MET DE SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN VERPLAATST NAAR ZONDAG 14 FEBRUARI!!! zondag 31 januari 2016 houden wij onze jaarlijks terugkerende “kantwedstrijd”. Vanaf 11.30 uur kan er in en rond de haven wedstrijd gevist worden met een hengel voor leden en niet-leden tot 14.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt slecht vijf euro met een kop warme erwtensoep op de koop toe na afloop! Ook eens wedstrijd vissen, grijp nu uw kans.  Zegt het voort, zegt het voort!!!

 

Beste Leden,

zondag 10 januari 2016 vanaf 16.00 uur willen wij graag het glas met U heffen op een gelukkig en gezond Nieuwjaar. We stellen als bestuur ook uw komst bijzonder op prijs!

Graag tot ziens het Bestuur

Eindejaarsfeest 12 december 2015.

Aan het einde van het seizoen houd de W.S.V. Ellewoutsdijk haar eindejaarsfeest .Dit al vele jaren op de eigen locatie .Immers het clubgebouw op onze haven. Na een wat aarzelend begin van de aanmeldingen kwam het toch weer op een aantal van 43 leden. Dit tot tevredenheid van het bestuur

.Het clubgebouw was de avond ervoor door enkele bestuursleden in kerstsfeer omgetoverd, wat een gezellige sfeer ten goede kwam.

Rond half vijf kwamen de eerste leden binnen en om vijf uur werd het stampotten buffet bezorgd wat weer van uitstekende kwaliteit was.

Na de opening van onze Voorzitter die het gehele seizoen de revue liet passeren, kon een ieder zijn buikje vol eten met verschillende stamppotten, worst,spek en gehaktballen. en voor de liefhebber was er nog ijs als toetje.

Tijdens deze avond worden de kampioenvissers bekend gemaakt .Dit is voor de fanatieke visser altijd een spannend gebeuren .Een ieder weet van zich zelf of hij gezien over het gehele jaar goed heeft gevist.Of niet.Hier voorafgaand ook altijd de bekende discussie van Wie en Hoe.

Rond de klok van acht uur maakte de Voorzitter de kampioenvissers bekend .Hij mocht in verschillende klassementen feliciteren : J.Mol – Sjaak v.t. Westeinde- – Marino v Doorn en J.e de Witte. En zoals altijd gejuich ,gehoon ,verbazing en vele discussies over Wie en Hoe.

De Uitslagen kunt U bekijken op de website en zullen in het clubgebouw worden gepubliceerd.

Rond de klok van elf uur aanvaarden de meesten de weg naar huis . De bekende plakkers hebben de avond nog gevuld tot in de kleine uurtjes en hebben zich nog ten goede gedaan aan de gehaktballen en worst.

Hopelijk was het voor een ieder weer een zeer geslaagde en gezellige avond.

Het bestuur wenst u allen een goed vis en vaar rijk 2016 .

 

Met Vriendelijke groet HET BESTUUR.

 

 

 

 

 

Beste Leden,
Zaterdag 12 december aanstaande heeft de watersportvereniging weer zijn traditionele afsluiting van het seizoen. Dit gebeuren vindt plaats in het clubgebouw, aanvang 16.30 uur. Voor de maaltijd is gekozen voor een stampottenbuffet. Tijdens deze avond worden de kampioensvissers van 2015 bekend gemaakt. Indien U ook aanwezig wilt zijn verzoeken wij u om voor 9 december dit via de mail, nofish@zeelandnet.nl of via telefoon 06/38358700 door te geven. Wij rekenen ook op uw komst!!!
Beste Leden,
zaterdag 3 oktober houden wij onze najaar werkdag weer. Om negen uur wordt iedereen weer verwacht die belang heeft bij de haven en of clubgebouw. De werkzaamheden zijn onder meer groot onderhoud aan het toiletgebouw en nalopen van de steigers op kleine mankementen. We rekenen ook op Uw inzet!
Tot zaterdag, het Bestuur.
Verslag Ledendag 2015.
Zaterdag 5 september j.l.  had de W.s.v. Ellewoutsdijk haar 2e ledendag.
Deze middag werd gevuld met stokvisknuppelen ,boogschieten en een mosselmaaltijd.
Zo.n  45 leden hadden zich hiervoor aangemeld. Dit tot tevredenheid van het bestuur.
De aanvang van 15.00 uur was voor de meesten wat aan de vroege kant maar tegen vijven was iedereen aanwezig. Hierdoor verliep het programma ook iets anders dan gepland.
Met het boogschieten en stokvis knuppelen werd toen pas begonnen .
Zeker het stokvisknuppelen blijft toch een zeer spannende  bezigheid .
Richard vermeulen  was de winnaar van de stokvis.
Ondertussen werd de door onze penningmeester Peter Platschorre geschonken paling gerookt .
Na dit alles werd rond half acht begonnen met mossels koken en werd de grilplaat warm gestookt .Onder het genot van een versnapering at iedereen zijn portie mossels, paling of sate.
Hierna werd er nog lang na gekeuveld over vissen ,varen ,boten. trucks en vrouwen. Of anders gezegd ,het was  Beere  gezellig.
Voor ons als Bestuur een geslaagd evenement en zeker voor herhaling vatbaar .Wel vragen we de Leden om eens met ons mee te denken over een andere invulling van onze ledendag.
Met vriendelijke groet Het Bestuur.
VASTE LIGPLAATS BESCHIKBAAR VOOR HEEL SEIZOEN!!!
De haven Ellewoutsdijk is uniek door zijn ligging aan de Westerschelde . De rivier is een van de drukst bevaren vaarwaters van Europa. Fascinerend om de zeeschepen van dichtbij te bewonderen. De rivier is ook uniek te noemen door zijn nevenvaarwaters en slikken en schorren . Bij laagwater komen er zandplaten droog te vallen wat een schitterend beeld geeft voor de natuurliefhebbers. Ook zijn er in de rivier uitstekende visstekken waar in de zomer gevist kan worden op tong, bot, paling en zeebaars. In de wintermaanden zit er kabeljauw, wijting en schar. Vanuit Ellewoutsdijk zijn deze visstekken binnen vijf minuten te bereiken . Uit het getijdenhaventje is het ook leuk varen naar omliggende havens zoals Terneuzen, Breskens, Paal, de Griete of Hoedekenskerke. De haven is een getijde haven dat wil zeggen dat de haven ongeveer 3 uur voor en na laag water toegangelijk is.  Dit geeft een unieke kans om te rekenen en spelen met het getij in de schelde. Er is ook een vaste hijskraan en trailerhelling beschikbaar tegen kleine vergoeding.
Voor verdere informatie het secretariaat wsvewd@hotmail.com
***Beste Leden,
hierbij de aangepaste lijst 2015 voor een vaste ligplaats:
P.Menheere
F.Cleays
P.Platschorre (pjotter)
R de Pree
J.E de Witte
P Gorter
G. Verheijke
P. Overbeeke
L. Overbeeke
W. v Bemmel
M. Verheijke
A. v Steenbergen
H. Traas
*** Beste Leden, 

 

Zondag 22 maart werden de voorbereidingen getroffen om de haven uit te spuiten. Voldoende vrijwilligers voor de geplande werkzaamheden kwamen rond drie uur op het havenplateau om de slangen, spuiten, koppelingen en andere benodigdheden  uit de opslagruimte te halen teneinde s ‘maandags meteen aan de slag te kunnen gaan.

Maandagmorgen werden de werkzaamheden al vroeg in gang gezet, want zoals elk jaar was de haven weer flink dichtgeslipt.  Wederom waren er weer de nodige stootttroepen uitgerukt en na enkele uren voorzien van koffie met de jaarlijks terugkerende bolus. Voordat het water de slijk weer bedekte was de westkant al netjes schoon en konden de nodige materialen naar de andere zijde van de haven worden gebracht!

Dinsdagmorgen werd er, met de routine van de vorige dag, onverdroten doorgewerkt aan de haven en kon rond een uur het sein “mooi geweest” worden gegeven door de brandmeester. De opkomst was wat mager te noemen, de vrijwilligers die er wel waren hadden hun handen vol om voor het opkomende water alles aan de kant te krijgen. Jammer, zoals een ieder bekend houden wij onze haven op basis van zelfwerkzaamheden in stand!

Desondanks kijken we terug op een goed verlopen “kaaie uitspuiten” en kunnen de jachtjes weer terug aangemeerd worden.

Namens het bestuur bedankt voor de inzet,

Peter Platschorre.  (ps; om een ieder een alibi te verschaffen hebben we nog een aantal foto’s in het fotoalbum geplaatst)

 

Beste Leden, zaterdag 20 december is het weer al zover, afsluiting seizoen

Aanvang 16.00 uur. locatie, Het Clubgebouw
Tijdens deze avond worden de kampioenvissers bekend gemaakt.
Voor de maaltijd is gekozen voor een Vissoep of Groenten soep.
Hierna is er een koud buffet bestaande uit diverse soorten minibroodjes .
Deze kunnen belegd worden met garnalen, diverse vis/vlees soorten , pate ,  kaas en salade.
Wij vragen U zich hiervoor op te geven VOOR woensdag 10 december.
Hierbij aangeven welke soep er gewenst is.
De kosten hiervoor zijn 15 euro p.p (inclusief 4 consumpties)
Opgeven bij j mol of via mail nofish@zeelandnet.nl
Graag tot ziens Het Bestuur.

 

 

 

***Beste Leden,

zoals U wellicht in de media vernomen heeft staat er een rigoreus plan op stapel van de RIJKSWATERSTAAT voor de dijkverzwaring aan zowel de Wester- als Oosterschelde. Indien U de snelkoppeling http://www.rws.nl/vooroeververdedigingzeeland,  in uw browser plakt kunt U alle consequenties rondom ons haventje bekijken! Vriendelijke groet namens het Bestuur

 

***Beste Leden, Zoals in het programma 2014 staat hebben we Zaterdag 6 September een gezellige middag voor al onze leden gepland. Dit betekent dat we vanaf 14.00 uur gaan boogschieten, touwknopen enz enz. Bij goed weer is er ook een rondvaart met onze eigen boten. Aan het eind van deze middag willen wij U een mosselmaaltijd aanbieden voor diegene die geen mossels eten word friet met sate of een snack aangeboden. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt 10 euro p.p. inclusief 4 consumpties. I.V.M de inkoop van de mosselen e.d. willen wij u vriendelijk verzoeken U op te geven VOOR 30 AUGUSTUS a.s. Hierbij duidelijk aangeven wat gewenst is mosselen of friet met sate of snack. Opgeven via mail: nofish@zeelandnet.nl Graag tot ziens, Het Bestuur.

 

*** Beste Leden, In goede harmonie met de gemeente Borsele werden enkele weken geleden de reeds langer geplande werkzaamheden aan de haven verricht. Het verrotte remmingswerk aan de oostzijde van de haven werd met kettingzagen van de kademuren afgezaagd door Fa de Jonge.Een en ander was helemaal verrot en had op langere termijn gevaarlijke situaties op kunnen leveren.Renovatie was niet aan de orde en werd er besloten om een compromis te sluiten.Er werden derhalve hardstenen paaltjes geplaatst, dit om een duidelijke afscheiding te bewerkstelligen tussen de haven en de kade. Het is even wennen na decennia met het markante remmingswerk en uitstekende meerpalen. Zo dienen er nog wel wat aanpassingen te worden verricht om de toegankelijkheid naar de steiger te bevorderen waar plannen voor worden gesmeed.Wellicht zijn er ligplaatshouders met ideeën die alsnog kenbaar gemaakt kunnen worden zodat ze nog kunnen worden meegenomen in de besluitvorming. Namens het bestuur.

 

***Bestel Leden, zaterdag 31 mei hadden we een extra werkdag gepland in verband met de nog lopende werkzaamheden aan onze haven. De dringende oproep om te assisteren was niet voor niets geweest maar liefst twintig leden gaven er aan gehoor. Derhalve is er flink werk verzet, zo kreeg het exterieur van het clubgebouw een flinke poetsbeurt, werden er laswerkzaamheden aan trap verricht, het juk van de kraan geschilderd en nieuwe geleiders aan de lange steiger gemonteerd. Na evaluatie onder het genot van een bakje koffie in het clubgebouw met de leden draaide het bestuur tevreden de deur dicht. Namens het bestuur, Johan Mol.

 

***Beste Leden, Zaterdag 31 mei EXTRA WERKDAG!! Gezien het grote aantal werkzaamheden wat is blijven liggen plannen we een EXTRA werkdag. Zoals reeds eerder gemeld is uw inbreng van groot belang voor de haven en club. Aanvang 08.30 uur. Werkzaamheden o a : Houten geleiders van palen oost steiger vervangen Kozijnen toiletgebouw schilderen Clubhuis schoonmaken. *** Beste Leden, Zaterdag 17 MEI a.s. is onze jaarlijkse opening van het seizoen. Deze wordt uiteraard gehouden in ons clubhuis. Er worden scharren gebakken ,tongetjes gerookt en er zijn gegratineerde mosselen. Ook worden de foto’s en films van de geschiedenis van de W.S.V vertoont . Leden van harte welkom! Aanvang 15.00 uur.

*** Beste Leden, wij wensen U allen een goede Pasen toe en een snelle terugkeer in de haven met uw boot!

 

***Beste Leden, Verslag werkdag 12 april jl. Aanvang 8.30.uur. De opkomst bestond uit 13 leden. De werkdag begon met een verse kop koffie. Tevens overleg over hoe en wat en wie. Rond negen uur aanvang werkzaamheden. Zoals drijver van steiger naast Marino vernieuwen, buitenkant toiletgebouw schoonmaken, tent verwijderen, schilderen kozijn deur havenhuisje en toiletgebouw, waterleiding opnieuw ophangen met lekkage oplossen en asfalt aanbrengen in de gaten langs kaaimuur, er is dus veel werk verzet! Tijdens deze werkdag is gebleken dat er nog veel werk dient te gebeuren. En dat er bovendien bepaalde werkzaamheden MOETEN gebeuren voor het behoud op LANGE TERMIJN. Er is dan ook op korte termijn een extra werkdag gepland die snel bekend zal worden gemaakt. Hopelijk is een ieder zich ervan bewust dat voor het behoud van alles (ook op lange termijn) uw aanwezigheid weldegelijk belangrijk is. We hopen U dan ook op deze dag te verwelkomen! Namens het bestuur, Johan Mol.

 

***Beste Leden, aanstaande zaterdag, 12 april houden wij weer een van onze werkdagen! We rekenen ook op uw komst om de haven en accomodatie’s weer in orde te brengen voor komend seizoen!

 

***Beste Leden, Wij zoeken naarstig naar informatie over ons haventje van ruwweg 1900 tot 1970. Aan de hand van uw gewaardeerde inbreng kunnen we de geschiedschrijving verder voltooien. Graag uw reakties via e-mail naar het secretariaat!

 

***Beste Leden, Op het secretariaat kregen wij onlangs een brief van Emiel Derks, Belangenbehartiger Sportvisserij ZuidWest Nederland waarin hij stelde dat er plannen waren voor het maken van testlocaties in de Westerschelde en voordelta voor het kweken van mossels en oesters, en voor het plaatsen van MZI’s (mosselzaad invang). Voorts gaf hij aan dat bijna alle locaties in onze visstekken liggen, van grofweg gesteld “de graansilo’s tot de hoek van Baarland”. Een en ander zou grote gevolgen kunnen hebben voor het vissen in dit visgebied!!! Uiteraard hebben wij Emiel kenbaar gemaakt dat wij van dit gebied veelvuldig gebruik maken om te vissen en bovendien aangegeven dat we graag op de hoogte worden gehouden over nadere ontwikkelingen! Namens het bestuur, PJG Platschorre PS: een kaart met de details hangt vanaf dit weekend op in het clubgebouw!

 

***Beste leden, Ook bij ZeelandNet is de belangstelling voor onze website niet onopgemerkt gebleven. Aanstaande maandag zijn we genomineerd als site van de dag. Een mooi visitekaartje voor onze vereniging gerund door vrijwilligers!

 

***Beste leden, Zondag 23 februari 2014 organiseren wij onze eerste viswedstrijd, een strandwedstrijd op de westelijke pier van het haventje. Er mag tijdens deze wedstrijd met een hengel gevist worden. Een en ander begint om 13.00 uur en om 15.30 stoppen we, laagwater 14.18 uur. De wedstrijd staat open voor zowel leden als niet-leden. Zegt het voort!

 

*** Beste leden, Zondag 12 januari willen wij graag het glas met u heffen op een seizoen met mooi weer en een goede gezondheid! We hopen u in grote getale te ontmoeten in ons clubgebouw vanaf 16.00 uur. Tot dan! Het bestuur.

*** Beste Leden,

Verslag 40 jarig jubileum: Er waren 84 bezoekers . De festiviteiten vingen aan om 16.00 uur. Na een drankje hield de voorzitter een speech waarin de afgelopen veertig jaar werden gememoreerd. De wvs de Val en wsv Neuzen gaven ook acte de precense. Na de het praatje van de voorzitter werd een film gestart en deze is circa drie uur lang. Deze film is echt een feest van herkenning. Er staat nog een kaaifeest zondagmiddag op uit 1998. Het plan is om in het clubhuis deze nog een keer in zijn geheel te vertonen. Er werd gebarbequed en de tap draaide eveneens op volle toeren. De tent werd om 23.00 uur gesloten. UIt de reacties nadien bleek dat een ider zich goed had vermaakt .Gezien het aantal bezoekers was een tent op zijn plaats.

 

***Beste leden, Zaterdag 14 December a.s. houden wij weer ons Eindejaarsfeest. Dit doen we in ons clubhuis met aangebouwde tent. De aanvang hiervan is 16.00 uur Van 1600 uur tot 17.30 uur is het borreltijd waarna vanaf 17.30 uur een verrassend Warm en koud Buffet geserveerd zal worden. Tijdens deze avond zullen ook de Kampioen Vissers bekend worden gemaakt. Er zal een eigen bijdrage van 15 euro p.p worden gevraagd. Opgave kan t/m WOENSDAG 11 DECEMBER via de mail of via telefoon nr :06-3609973955

 

***Beste leden, Zaterdag 16 november 2013 willen we een werkdag houden met wat lichte werkzaamheden in en om de haven aanvang 0.900 uur.